Kwaliteit en Veiligheid

Kinderdagverblijf De Bibelebonseberg heeft als uitgangspunt dat de geboden kinderopvang professioneel georganiseerd is en van uitstekende kwaliteit. Daarom besteden wij ook voortdurend en systematisch aandacht aan kwaliteit. Dit doen wij volgens de richtlijnen en eisen van de overheid en op basis van de ontwikkelde protocollen voor onder andere Veiligheid, Hygiëne, Pedagogisch Beleids- en Werkplan en Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
 

Jaarlijkse inspectie door GGD

In de Wet Kinderopvang zijn eisen opgenomen waaraan een kinderdagverblijf moet voldoen. Het gaat om eisen zoals ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en klachten. Jaarlijks inspecteert de GGD Kinderdagverblijf De Bibelebonseberg in opdracht van de Gemeente Stichtse Vecht.

 

Lees hier het laatste inspectierapport van de GGD.

 

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Uiteraard staan wij geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang. Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de Gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen.

 

Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders/verzorgers aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders/verzorgers kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang staat. Het registratienummer van Kinderdagverblijf De Bibelebonseberg is: 109846709.

 

Klachtenprocedure

Heeft u klachten dan kunt u deze in eerste instantie indienen bij Kinderdagverblijf De Bibelebonseberg, conform het protocol Klachtrecht. Wij staan altijd open om er met u over te praten, komen wij er samen niet uit dan kunt u zich altijd wenden tot onze oudercommissie via ouderklankbord@bibelebonseberg.nl. Bent u niet tevreden over de uitkomst dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang

 

 

 

De Bibelebonseberg

 

Opvang Kinderen De Bibelebonseberg
Buitenweg 26D
3602 PS Maarssen

 

 

Privacy beleid