Ouderklankbord

Kinderdagverblijf De Bibelebonseberg heeft een oudercommissie die het Ouderklankbord wordt genoemd. Het Ouderklankbord bestaat uit een aantal ouders/verzorgers. Zij komen vier keer per jaar bij elkaar en werken aan de hand van een jaarplanning.
 

Doelstelling Ouderklankbord

  • De kwaliteit van het uitvoerende werk bij het kinderdagverblijf te ondersteunen door advies te geven over het beleid.
  • De communicatie te bevorderen tussen ouders/verzorgers en medewerkers van het kinderdagverblijf en tussen de ouders/verzorgers onderling.
  • De belangen van de kinderen en de ouders/verzorgers zo goed mogelijk te behartigen en de ouders/verzorgers vertegenwoordigen.

Contact met het ouderklankbord

Heeft u vragen, opmerkingen of aandachtspunten voor het Ouderklankbord? Mail deze dan naar ouderklankbord@bibelebonseberg.nl.

 

 

De Bibelebonseberg

 

Opvang Kinderen De Bibelebonseberg
Buitenweg 26D
3602 PS Maarssen

 

 

Privacy beleid