Opendeurenbeleid

Kinderdagverblijf De Bibelebonseberg heeft voor de speelgroepen verschillende groepsruimten tot haar beschikking. Beide dreumes-/peutergroepen (speelgroep Blauw en Groen) hebben hun eigen groepsruimte die allebei anders zijn ingericht. Bij speelgroep Blauw kunnen kinderen zich in aparte hoeken terug trekken, zoals een bouwhoek en een poppenhoek. Bij speelgroep Groen is de ruimte bedoeld voor activiteiten die samen gaan met veel beweging en/of lawaai zoals fietsen, spelen met een bal, klimmen en klauteren, dansen, springen en zingen. Het kind krijgt zo de gelegenheid om zich op zijn eigen niveau te ontwikkelen en leert keuzes maken. Kiezen teveel kinderen ervoor om bij elkaar te spelen, dan is het een taak van de pedagogisch medewerkers dit goed te begeleiden.

Voordelen Opendeurenbeleid

Het inrichten van verschillende soorten groepsruimten en het gevoerde Opendeurenbeleid heeft pedagogische voordelen voor de kinderen:

 

  • De kinderen wisselen hun manier van spelen af (rustig spel - beweegspel).
  • De kinderen zijn niet de hele dag aan één groepsruimte gebonden (meer groepsruimte, meer bewegingsvrijheid).
  • Peuters hebben ander speelmateriaal tot hun beschikking dan dreumesen (op leeftijd toegespitst speelmateriaal).
  • Peuters worden in hun spel niet gestoord door dreumesen (concentratie bij spelen).
 
 
 

 

 

 

De Bibelebonseberg

 

Opvang Kinderen De Bibelebonseberg
Buitenweg 26D
3602 PS Maarssen

 

 

Privacy beleid