Oudercontact

Kinderdagverblijf De Bibelebonseberg wil aansluiten bij de ontwikkeling en belevingswereld van het kind. Goed contact met de ouders/verzorgers van het kind is hiervoor onmisbaar. Bij het halen en brengen worden de dagelijkse bijzonderheden van het kind met de pedagogisch medewerker uitgewisseld. Daarnaast zijn er nog vele andere vormen van oudercontact die wij hanteren.


Groeischrift

Ieder kind ontvangt een groeischrift. Bij de Babygroep wordt hierin dagelijks een verslag geschreven. Ook worden de voedings- en slaaptijden genoteerd. Bij de overige speelgroepen schrijven de pedagogisch medewerkers wekelijks een verslag. Natuurlijk kunt u zelf ook belevenissen of wetenswaardigheden van uw kind in dit groeischrift schrijven.


Tien-minuten gesprekken

Eenmaal per jaar maken wij over uw kind een ontwikkelingsverslag. Naar aanleiding van dit verslag wordt iedere ouder/verzorger uitgenodigd voor een tien-minutengesprek met een pedagogisch medewerker van de speelgroep.


Ouderavonden

Wij organiseren in samenwerking met het Ouderklankbord, een ouderavond met een bepaald thema


Nieuwsbrief

Ieder kwartaal ontvangt u de Bibelbabbel, onze nieuwsbrief. Hierin staan wetenswaardigheden, ontwikkelingen, groepsthema´s en andere bijzonderheden van de diverse speelgroepen van het kinderdagverblijf.


Persoonlijk gesprek

Heeft u op een ander moment behoefte aan een persoonlijk gesprek met de teamcoördinator of een pedagogisch medewerker dan kan dit natuurlijk altijd.

 

 

 

 

De Bibelebonseberg

 

Opvang Kinderen De Bibelebonseberg
Buitenweg 26D
3602 PS Maarssen

 

 

Privacy beleid