Ziektebeleid

Bij ziekte hanteren Kinderdagverblijf De Bibelebonseberg de richtlijnen van de GGD. Dit betekent dat wanneer uw kind ziek is, hij/zij niet het kinderdagverblijf kan bezoeken.

Wordt uw kind ziek bij ons, dan belt de pedagogisch medewerker u met het verzoek uw kind zo spoedig mogelijk op te komen halen. Een ziek kind heeft immers extra aandacht, rust en verzorging nodig en deze specifieke individuele aandacht kan het kinderdagverblijf niet bieden. Tevens kan een ziek kind andere kinderen besmetten.

Wij verwijzen u graag naar ons Protocol Omgaan met zieke kinderen en het Protocol Opvang van kinderen met een medische indicatie. Deze protocollen kunt u bij teamcoördinator of pedagogisch medewerkers opvragen.

Wanneer uw kind ziek is, is het niet mogelijk deze dag(en) in te halen.

 

De Bibelebonseberg

 

Opvang Kinderen De Bibelebonseberg
Buitenweg 26D
3602 PS Maarssen

 

 

Privacy beleid