Werken aan kwaliteit

Veiligheid, gezondheid, kwaliteit en voldoen aan alle wet- en regelgeving. Het zijn de zaken waar wij ons achter de schermen dagelijks mee bezig houden. Wilt u hier meer over weten? leest u dan:

  • Het inspectierapport van de GGD Klik hier om te lezen
  • Ons Pedagogisch Beleidsplan
  • Ons Beleid Veiligheid en Gezondheid

Wij staan in het Landelijk Register Kinderopvang

De wet stelt voorwaarden aan de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen. Om deze kwaliteit te waarborgen, wordt toezicht gevoerd en waar nodig gehandhaafd. Alle kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang staan daarom in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Heeft u een klacht?

Die lossen wij die graag zo snel mogelijk samen met u op. U kunt dit het beste bespreken met de mentor van uw kind of met Ineke Geuze. Kunnen wij uw klacht samen niet direct oplossen? Dan plannen wij een vervolggesprek in. Wij hebben een intern klachtenreglement welke u kunt vinden door op de volgende link te klikken: Protocol Interne Klachtenregeling U kunt ook de ouderklankbordgroep inschakelen. Komen wij er dan nog niet uit, dan kunt u terecht bij een onafhankelijke mediator: het Klachtenloket Kinderopvang: http://www.klachtenloket-kinderopvang.nl

 

 

 

De Bibelebonseberg

 

Opvang Kinderen De Bibelebonseberg
Buitenweg 26D
3602 PS Maarssen

 

 

Privacy beleid

Copyright Kinderdagverblijf De Bibelebonseberg

Met plezier ontworpen door Agency8.nl