Plaatsing

Inschrijven bij kinderdagverblijf De Bibelebonseberg kunt u doen door het inschrijfformulier in te vullen. 

 

Plaatsingsovereenkomst

Indien wij uw kind kunnen plaatsen, ontvangt u een offerte en een plaatsingsovereenkomst voor de kindplaats. Deze moet u binnen veertien dagen ondertekend aan ons terug zenden.

Afname aantal dagdelen

U kunt uw kind bij ons brengen voor minimaal twee aaneengesloten dagdelen per week. Met hele dagopvang bedoelen wij een opvang van maximaal 11,5 uur per dag en met halve dagopvang de opvang van één dagdeel.

Het afnemen van één dagdeel is alleen mogelijk op woensdag of vrijdag. Uw kind moet dan wel al minimaal twee aaneengesloten dagdelen bij ons komen.

Extra dag(deel)

 

Wilt u uw kind een keer een extra dag(deel) brengen, dan kan dat, mits de beroepskracht-kindratio dit toelaat. U moet dit wel even van tevoren met de teammedewerker afstemmen. Uiteraard brengen wij deze extra dag of dagdeel bij u in rekening.

Plaatsingsgesprek en wennen

 

Voordat uw kind start bij het kinderdagverblijf nodigen wij u uit voor een plaatsingsgesprek. In dit gesprek kunnen bijvoorbeeld de bijzonderheden van uw kind aan bod komen en worden de vaccinatiepapieren overlegd. Verder maken wij een afspraak voor een wenochtend of een wenmiddag voor uw kind.

 

 

De Bibelebonseberg

 

Opvang Kinderen De Bibelebonseberg
Buitenweg 26D
3602 PS Maarssen

 

 

Privacy beleid